Skip to content Skip to footer

Ce este și cum se obține ajutorul de deces

Decesul unei persoane apropiate este un eveniment nefericit, pentru care nu suntem niciodată pregătiți. Înmormântarea persoanei dragi poate deveni costisitoare, aspect care îngreunează situația deja dureroasă a familiei lăsate în urmă.

Ce este ajutorul de deces?

Ajutorul de deces (sau ajutorul de înmormântare) este o subvenție primită din partea Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP) în valoare de 5429 RON pentru pensionari sau asigurați și 2715 RON pentru un membru al familiei asiguratului sau pensionarului. Această subvenție este valabilă pentru anul 2021.

Cui se acordă ajutorul de înmormântare?

Ajutorul de înmormântare este dreptul persoanelor asigurate (care la data decesului aveau un contract de muncă activ), al pensionarilor și al unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data decesului.

Cine va accesa ajutorul de înmormântare?

Ajutorul de deces se achită unei singure persoane în cazul decesului unui asigurat sau a unui pensionar, și anume soțului supraviețuitor, copilului, părintelui, tutorelui, curatorului sau oricărei persoane care dovedește cu acte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces, dacă nu există altă solicitare din partea persoanelor menționate mai sus. În cazul decesului unui membru de familie a asiguratului sau a pensionarului, ajutorul se oferă asiguratului sau pensionarului. Acesta trebuie să aibă gradul de soț/soție, copil sau părinte/bunic al oricăruia dintre soți.

"Înțelegem momentele dificile prin care treci când pierzi pe cineva drag și suntem alături de tine. Tocmai de aceea te vom ajuta cu pregătirea actelor și depunerea dosarului pentru accesarea ajutorului de înmormântare."

Sergiu-Sever Tagorean
Administrator Sever Funerare

Ce documente sunt necesare pentru obținerea ajutorului de înmormântare?

Pentru accesarea ajutorului de înmormântare, următoarele acte sunt necesare:
  • cerere pentru acordarea ajutorului de deces;
  • certificat de deces (original și copie);
  • act de identitate al solicitantului (original şi copie);
  • acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original și copie);
  • dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original și copie);
  • act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt și data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);
  • adeverință care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 și 26 de ani urma o formă de învățământ organizată potrivit legii (original);
  • adeverință eliberată de angajator din care să rezulte că persoana decedată avea calitatea de asigurat la data decesului, respectiv extras din REVISAL, după caz;
  • dovada că membrul de familie nu era asigurat sau pensionar se face prin declarație pe propria răspundere a celui care solicită ajutorul de deces, dupa caz.

Cât timp durează de la depunerea dosarului și până la primirea banilor?

Procesul de acordare a ajutorului de deces este unul relativ rapid, astfel încât banii se oferă aplicantului în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii actelor fie de către casa teritorială de pensii, fie de către instituția care gestionează bugetul asigurărilor pentru șomaj (în funcție de calitatea persoanei decedate).

Concluzie

Depunerea dosarului pentru ajutorul de deces pare un proces greoi în momentele nefericite, însă este un ajutor real în achitarea serviciilor pentru înmormântare. Sever Funerare poate face toate demersurile necesare pentru a accesa aceste fonduri pentru dumneavoastră și cheltuielile pentru înmormântare pot fi acoperite cu această subvenție, astfel încât să nu rămâneți cu grija datoriilor. Trebuie menționat și faptul că, în cazul în care cheltuielile de înmormântare au fost mai mici decât ajutorul de deces, diferența vă va fi restituită.

Servicii funerare complete din 2001